Frikort

se også HELFO
Hva er frikort for egenandelstak 1?

Du får frikortet automatisk i posten når du har betalt egenandeler over grensen

Har du betalt mer enn enn grensen, vil overskytende beløp automatisk bli tilbakebetalt.

Hvilke helsetjenester inngår?

I frikort-ordningen for egenandelstak 1 inngår følgende behandling og helsetjenester:

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner og utstyr på blå resept

Når du har fått frikortet, må du vise det frem for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret.

  • Utfør egenkontroll: Du får frikortet i posten sammen med en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg. Sammenlign disse opplysningene med ditt kvitteringskort eller kvitteringer, og kontroller at alle egenandelene er med.

Legekontoret får automatisk beskjed om når du får frikort