Vaksine mot sesonginfluensa

Vi pleier å få influensavaksiner i slutten av oktober.
Det forventes en normal influensasesong med topp fra desember til februar.
Vi vaksinerer i forbindelse med konsultasjoner her de neste måneder.
Du kan også bestille time hos helsesekretær for vaksinering. Vi prøver også å hjelpe deg med vaksinering som drop in time.  Vi vaksinererer fortrinnsvis tirsdag, onsdag og torsdag.
Det anbefales vaksine til følgende grupper:

  • Personer som er 65 år eller eldre
  • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
  • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
  • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
  • Voksne og barn med alvorlig nevrologisk sykdom eller skade
  • Beboere på alders- og sykehjem

Pris for influensavaksine er 200,-