Legemidler

Legemidler
Godkjente Legemidler      : Felleskatalogen
Offentlig Giftinformasjon : Giftinformasjon  ( Tlf. 2259 1300 )
Oversikt over Apotekene : Apotekforeningen
Offentlig informasjon         : Statens Legemiddelverk
Legemiddelindustrien       : Legemiddelindustriforeningen
(Mest) For Helsepersonell
Produsent uavhengig legemiddelinformasjon:
Sjekk: RELIS

Produsent/myndighetsnøytral oppslagsbok om legemiddelbruk:
Sjekk: Norsk Legemiddelhåndbok

Om Legemiddel interaksjoner:
Sjekk: DRUID