Pasienttransport

www.pasienttransport.no.

Pasienttransport er en rettighet. Pasienter har rett til å få dekket nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste. Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker

Reise uten rekvisisjon 
Les om pasientreise uten rekvisisjon

Reise med rekvisisjon  

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport, eller når det ikke finnes rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport.
Les om pasientreise med rekvisisjon