Pasienttransport

Transport til sykehus

Dersom det mangler kollektivtilbud og du ikke har mulighet til å benytte egen bil, kan du ringe Pasientreiser på 915 05 515 for å få råd eller hjelp til transport. Vær ute i god tid for planlegging av reise.

Hvis du av helsemessige årsaker har behov for drosje, skal du ved første behandling kontakte den som har henvist deg til sykehuset. Trenger du transport til oppfølgingstimer eller kontroller, kan du ta kontakt direkte med sykehuset.
Informasjon og elektronisk søknad finner du på www.helsenorge.no. Søknad kan også sendes per post.


Transport til legekontoret

Dersom det mangler kollektivtilbud og du ikke har mulighet til å benytte egen bil, kan du ringe Pasientreiser på 915 05 515 for å få råd eller hjelp til transport. Vær ute i god tid for planlegging av reise.

Hvis du av helsemessige årsaker har behov for drosje, kan du kontakte fastlegen.
En rekvisisjon på drosje er en attest på at du trenger drosje eller å benytte egen bil på grunn av din helse.
De fleste kommer seg til og fra behandling på egen hånd og søker refusjon for reisen i etterkant.
Informasjon og elektronisk søknad finner du på www.helsenorge.no. Søknad kan også sendes per post.


Transport til avtalespesialist

Dersom det mangler kollektivtilbud og du ikke har mulighet til å benytte egen bil, kan du ringe Pasientreiser på 915 05 515 for å få råd eller hjelp til transport. Vær ute i god tid for planlegging av reise.

Hvis du av helsemessige årsaker har behov for drosje, skal du ved første behandling kontakte den som har henvist deg til avtalespesialisten. Trenger du transport til oppfølgingstimer eller kontroller, kan du ta kontakt direkte med avtalespesialisten. Informasjon og elektronisk søknad finner du på www.helsenorge.no. Søknad kan også sendes per post.