Sykmelding

Sjekk: Sykmelding

Betaling for sykmeldling.
– Du betaler ikke noe ekstra for sykmelding i forbindelse med konsultasjon.
– Sykmelding uten konsultasjon kr 65,- + girogebyr. (Kan unngå girogebyr ved betaling på automat samme eller neste dag)
Ny sykmelding
En arbeidstaker har plikt til å sette seg inn i reglene for bruk av egenmelding og om når det er krav om sykmelding fra lege. Sjekk derfor først: Egenmeldingsregler.

- Utstedelse av sykmelding krever legekonsultasjon.
– Legen kan ikke skrive sykmelding tilbakevirkende i tid.
– Det er klare regler for om en lege kan skrive sykmelding.
– En gyldig medisinsk diagnose, – blir dokumentert i din pasientjournal.

Fra den dagen vi har registert en henvendelse, kan imidlertid sykmelding skrives, selv om konsultasjonen utsettes noen dager. Husk å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.

Forlengelse av sykmelding
Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding skjer i forbindelse med ny legetime.

Ved avtale med legen kan forlengelse av sykmelding gjøres uten ny legekonsultasjon.
Det må foreligge en klar avtale med legen om en slik forlengelse av sykmelding.
Hvis en slik avtale foreligger, kan sykmelding forlenges i vår eportal. Velg “selvbetjening”

For langtids sykmeldte utover 6uker, – mer om oppfølgingsplan og dialogmøte her:

Langtidssykmelding/Dialogmøte

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykmelding.
Foreldrene skal da ikke ha sykmelding.
Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.