Fastlegekontoret

Du kan bytte fastlege på fastlegekontoret eller telefon 810 59 500

Informasjon om fastlegeordningen her