NAV

NAV

NAV-Sandefjord

Postadresse: Postboks 344, 3201 Sandefjord
Besøksadresse: Thor Dahlsgt. 1-5, 3210 Sandefjord
Telefon: 33 51 30 40
Telefaks: 33 51 30 41
Kontornummer: 0706
E-post: nav.sandefjord@nav.no. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.
Åpningstid: 0900 – 1500 Telefontid: 0900 – 1530

Når du sender e-post til NAV

  • Arbeids- og velferdsetaten behandler e-post på lik linje med vanlig brevpost med hensyn til taushetsplikt, journalføringsplikt og offentlighetslovens regler
  • Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, eksempelvis fødselsnummer eller personnummer.
  • Send ikke sensitiv informasjon per e-post,
    eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.
  • Spørsmål om utlevering av personopplysninger vil ikke bli besvart per e-post.
    Store deler av saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten krever at rett skjema benyttes og signeres av den saken gjelder. Ordinær e-post kan ikke benyttes til slike formål
  • Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig saksbehandling, kan Arbeids- og velferdsetaten gi avsender beskjed om at henvendelsen må sendes i ordinær post eller gis ved personlig fremmøte