Time- og reseptbestilling

Ved øyeblikkelig hjelp utenom åpningstiden:
Ring AMK 113 eller legevakten, telefon 33 45 67 00

Rutinehenvendelser ønsker vi i størst mulig grad skjer gjennom våre onlinetjenester, eportal se info og hjelp

Timebestilling:

Vi ønsker helst timebestilling i vår online timebok.

Vi tar selvfølgelig også i mot henvendelser på telefon, telefax eller  ved personlig fremmøte.

Vi har hver dag ledige timer forbeholdt akutt sykdom, disse timene er kortere og er ment kun for å løse et akutt problem, for mer omfattende problemstilling må en bestille en vanlig time.

Ventetid på time:

Vi har stort sett ventetid på under en uke på vanlig time, men i forbindelse med fravær kan ventetiden bli noe lenger på tilfeller som ikke krever øyeblikkelig hjelp.

Bestilling av resepter

Det er mulig å fornye resepter på faste medisiner uten konsultasjon. Vi ser helst at disse bestilles via vår eportal.

Det er også mulig å fornye resepter ved å levere bestilling på vårt reseptskjema eller kontakte oss på telefon.

• Du må da oppgi nøyaktig hvilket medikament du ønsker fornyet.

De fleste kroniske sykdommer bør kontrolleres minst en gang i året. Dersom det er lenge siden sist kontroll bør du vurdere å bestille time til kontroll.

Forsendelse av resepter

Vi benytter e-resept 

Alle gyldige resepter vil være tilgjengelig ved alle apotek i Norge.

Anmodning om utarbeidelse av attester ol.

Regelen er at utarbeidelse av attester, rekvisisjoner, sykmeldinger ol. krever en konsultasjon hos legen.

Etter avtale kan en noen ganger ved kjent problemstilling få fornyet Sykmeldinger, rekvisisjoner, attester ol. uten konsultasjon.

Henvendelse angående dette kan skje som en e-konsultasjon i vår online portal.

Attester ol. hentes vanligvis på legekontoret , men kan mot et gebyr også sendes hjem.