Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene.
Gjelder fra 1. juli 2018- 30. juni 2019

Egenandeler:

 • Konsultasjon kr 204,-
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av prøver 55 kr
 • E-konsultasjon kr 204,-
 • Henvisning uten time 125,-

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort eller er uner 16 å

 • Ekspedisjonsgebyr for forsendelser 59 kr
 • Legeattest førerkort  450 kr /550 kr
 • Enkle attester 100 kr
 • Mer omfattende attester 250 kr eller etter tidsbruk
 • Helbredserklæringer 500 kr
 • TT kort / parkeringstillatelse 100 kr
 • Andre attester etter avtaler eller tidsbruk.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 93 kr
 • Mindre kirurgiske inngrep m.m 131 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 177 kr
 • Medisiner og vaksiner

Egenandelstak frikort for 2019 = kr.2369,-

Les mer om frikortordningen her

For barn under 16 år, og ved oppnådd frikort,  dekkes egenandeler av Folketrygden.

Vi får automatisk beskjed når du får frikort.

Egenandeler betales i betalingsautomat med kontanter eller bankkort. 

Du kan også velge å betale med faktura, det tilkommer da et gebyr og videre oppfølging av faktura vil skje fra MelinMedical.

Ved tjenester uten oppmøte kan det også bli egenandeler feks ved forsendelse av attester eller henvisninger.

For mye innbetalt over frikortgrensen vil returneres fra HELFO.