Telefon eller e-konsultasjon med lege

Ingen pasienter liker å bli avbrutt i sin samtale med legen av at legen må snakke med en annen pasient i telefonen. Derfor har legen avsatt en viss tid hver dag til telefonsamtaler med pasienter. Den enkelte pasient kan ringe kontoret og be om at legen ringer tilbake. Telefonene er beregnet på korte beskjeder og spørsmål! Dersom du har noe på hjertet som krever tid og vurdering anmoder vi deg om å bestille time til konsultasjon.

Alternativ til Telefon er e-konsultasjon – dette er også ment for korte henvendelser. Ved mer omfattende forespørsler anmoder vi om at du bestiller time til konsultasjon.